Zelfservice

Wilt u op de tijdstippen dat de uitleenbalie in uw bibliotheek niet bemand is uw leners of leerlingen toch de mogelijkheid bieden om materialen te lenen of terug te brengen? Dan biedt de zelfservice plug-in voor Aura Online of Aura Junior uitkomst. 

U kunt in uw bibliotheek op een touchscreen of beeldscherm de Aura Online zelfservice pagina tonen. De lener scant ter identificatie de barcode op de Aura Library lenersapp of op de lenerspas, of selecteert de eigen naam uit het keuzemenu op het zelfservice uitleenscherm. Vervolgens scant de lener de barcode op het boek en het materiaal is uitgeleend. Voor het retourneren van boeken volstaat het scannen van de barcode op het boek via het zelfservice innamescherm. 

Houdt u er rekening mee dat bij gebruik van deze zelfservice plug-in, alle controles in Aura Online komen te vervallen. Bij het uitlenen of innemen via zelfservice wordt geen rekening gehouden met bijvoorbeeld reserveringen die klaarliggen, het overschrijden van het maximale aantal te lenen boeken of openstaande boetes. De lener kan zonder beperkingen lenen of materialen inleveren.

Deze handige zelfservice plug-in voor Aura Online kunt voor een gering bedrag bovenop uw Aura Online abonnement in gebruik nemen. Raadpleeg de prijslijst voor de kosten van deze handige plug-in.