Koppeling met catalogus Openbare Bibliotheek

Schoolmediatheken kunnen met Aura Online of Aura Junior nu nog meer service verlenen aan leerlingen. U kunt de leerlingen laten zoeken in de eigen Aura mediatheekcollectie en tegelijk in de catalogus van de lokale bibliotheek en de e-book collectie van bibliotheek.nl.

Deze koppeling bieden wij uw school kosteloos aan. Wanneer de leerlingen lid zijn van de bibliotheek, kunnen zij vanuit het zoekresultaat in Aura doorschakelen naar de reserveringspagina van de bibliotheek of het e-book downloaden.

Neem contact op voor meer informatie over deze fraaie service.