Nieuwe materialen opnemen in de Catalogus

Nieuwe boeken, DVD’s, CD-roms, e-Books en andere nieuwe materialen in uw mediatheek, wilt u natuurlijk meteen toevoegen aan uw online collectie zodat iedereen ze kan vinden en lenen.


T p
Wilt u liever niet handmatig titels invoeren? Lees dan de paragraaf ‘NBD|Biblion titelbestand’ en ‘Managementboek Titelbestand’ hoe u titels kunt downloaden uit de titelbestanden van NBD|Biblion (overkoepelende organisatie voor openbare bibliotheken) resp. managementboek.nl voor juridische informatie!Voor het opnemen van een nieuwe titelbeschrijving in de catalogus zijn er vijf invulschermen. In figuur 4-1 ziet u het eerste invoerscherm met de Titelbeschrijving. zie Invoerschermen invullen

De andere vier invulschermen vindt u via de vier knoppen onder de Titelbeschrijving: Exemplaarbeheer, Vrije tekst, Trefwoorden en Koppelingen. 


T p
Voor het invoeren van boeken met bijvoorbeeld verschillende delen, waarbij veel informatie overeenkomt kunt u gebruik maken van de dupliceerfunctie.

Zie: Een nieuw document opnemen met de dupliceerfunctie

Titelbeschrijving

In dit scherm vult u de algemene kenmerken van het boek in (titel, auteur, SISO-code, etc.).  Na het invullen en opslaan van dit eerste scherm heeft u toegang tot de andere drie invulschermen.

Zie: Titelbeschrijving


T p
Maak zoveel mogelijk gebruik van de keuzelijsten door op de knopjes met de drie puntjes achter de in te vullen velden te klikken.

Zie ook 3 Keuzelijsten


Exemplaarbeheer

In dit scherm vult u de exemplaargegevens van het boek in (uitgever, druk, ISBN etc.). Als u meerdere exemplaren van dezelfde titel heeft dan kunt u de gegevens van alle exemplaren hier vastleggen.

In dit scherm kunt u de exemplaargegevens van elk exemplaar afzonderlijk vastleggen. De gemeenschappelijke gegevens van elk exemplaar zoals titel, auteur, samenvatting, trefwoorden, etc. hoeft u dan maar één keer op te nemen.

Als alle exemplaren identiek zijn kunt u met de handige kopieerfunctie de gegevens toch snel vastleggen.

Zie: Exemplaarbeheer en Een nieuw exemplaar toevoegen

Vrije tekst en bijlage

Ruimte om bijvoorbeeld een annotatie of een samenvatting in te vullen. U kunt maximaal 32.000 tekens (circa 11 pagina’s A4) invoeren.
In het veld bijlage kunt u aangeven of er losse bijlagen bij het document horen (bijvoorbeeld een woordenlijst of CD-rom of losse onderdelen van een spel). Tijdens het uitlenen en innemen verschijnt er dan een pop-up, zodat u kunt controleren of deze losse bijlage ook daadwerkelijk mee wordt uitgeleend of ingenomen.

Zie: Vrije tekst

Trefwoorden

Op dit tabblad  kunt u trefwoorden koppelen aan het document.

Zie: Trefwoorden

Foto's en andere bestanden koppelen

In dit scherm kunt u foto’s en andere bestanden aan het document kunt koppelen. Zo kunt u bijvoorbeeld de omslag van een boek laten zien, maar u kunt ook tekstbestanden (rapporten, samenvattingen, werkstukken) in pdf- of MS-Word formaat koppelen. Geluids- en videofragmenten behoren ook tot de mogelijkheden.

Zie: Foto's en andere bestanden koppelen