Invoerschermen invullen


 1. Kies Aura Catalogus | Documentbeheer | Nieuw
  U ziet het eerste invoerscherm, zoals afgebeeld in figuur 4.1.        
 2. Vul de invoervelden op het Tabblad Titelbeschrijving in
  (zie toelichting Overzicht van de invulvelden en Titelbeschrijving)
 3. Klik op de knop Opslaan


Figuur 4-1: Invoerscherm met het tabblad Titelbeschrijving.


 1. Klik op de knop Exemplaarbeheer, Vrije tekst,  Trefwoorden of Koppelingen
 2. Vul de gegevens in
  (zie verderop in deze paragraaf voor een nadere toelichting)
 3. Klik op de knop Opslaan