Trefwoorden

In dit scherm kunt u trefwoorden koppelen aan het document. Bovenaan het tabblad wordt het documentnummer en de titel van het betreffende document vermeld.

In de linker helft van dit scherm ziet u een keuzelijst met alle trefwoorden uit het trefwoordbestand. Hieruit kunt u de trefwoorden kiezen, die u aan het betreffende document wilt koppelen. Op de rechter helft worden de door u gekozen trefwoorden getoond. Aan één document kunnen een onbeperkt aantal verschillende trefwoorden worden toegekend (gekoppeld). 
Figuur 4-4: Invoerscherm met Tabblad Trefwoorden, voor het toekennen van trefwoorden.

Trefwoorden toekennen

 1. Klik op de knop Trefwoorden
 2. Selecteer het trefwoord dat u wilt toekennen uit de keuzelijst in de linker helft van het scherm
  (Raadpleeg ‘Keuzelijsten’ voor meer informatie over opzoeken en selecteren in keuzelijsten).
 3. Klik op de knop Ken geselecteerd trefwoord toe of dubbelklik
  Het trefwoord verschijnt nu in de rechter helft van het scherm
 4. Koppel eventueel nog meer trefwoorden

Trefwoordtoekenningen verwijderen

Als u zich heeft vergist, kunt u een toekenning eenvoudig weer ongedaan maken:


Dubbelklik op het te verwijderen trefwoord (in de rechter helft van het scherm) Het trefwoord verdwijnt uit de lijst.


Trefwoorden met status V (Verwijzende trefwoorden) kunnen niet direct worden gekozen. Deze trefwoorden verwijzen naar een voorkeursterm: het hoofdtrefwoord. In de verklarende omschrijving staat het hoofdtrefwoord dat wél kan worden gebruikt. Bijvoorbeeld ‘Bejaarden: zie Ouderen’ (zie ook ‘Zie-verwijzingen maken’).

U kunt een trefwoord slechts één maal aan hetzelfde document koppelen.

Als u een trefwoord wilt toekennen dat nog niet in de keuzelijst voorkomt, kunt u een nieuw trefwoord opnemen met behulp van de knop Nieuw Trefwoord (zie ook ‘Beheren van de keuzelijst’).

Nieuw trefwoord maken

Als u een trefwoord wilt toekennen dat nog niet in de linker lijst is opgenomen kunt u een nieuw trefwoord aanmaken:


 1. Klik op de knop Maak een nieuw trefwoord
 2. Vul het trefwoord in 
 3. Vul eventueel de omschrijving in
 4. Klik op de knop Opslaan
  Aura voegt het nieuwe trefwoord toe aan de lijst
 5. Controleer of het nieuwe trefwoord geselecteerd is
 6. Klik op de knop Ken geselecteerd trefwoord toe