Bijna te laat brieven versturen

Als u leners uw leners wilt waarschuwen dat de uitleentermijn van hun geleende materialen bijna is verstreken dan kunt u een ‘Bijna te laat’ mail of brief versturen voor leners waarbij een e-mailadres ingevuld staat bij lenersbeheer..

  1. Kies Aura Uitleenadministratie | Rappelleren | Rappel verzenden
  2. Kies bij Type Rappel  voor Bijna te laatT p
1. Kies Systeemonderhoud | Voorkeursinstellingen | Tabblad Rappelleren 

2. Vul bij Aantal dagen bijna te laat voor pre-rappel  2 dagen in 

Dat betekent dat als u op maandag de Bijna te laat mail verstuurt, iedereen die op die maandag en de volgende dinsdag en woensdag hun boek moeten inleveren een mailtje krijgen. Als u de Bijna te laat mail dan op maandag-woensdag-vrijdag verstuurt, is iedereen steeds op tijd op de hoogte.

3. Staat het vakje "Automatisch prerappel push naar app versturen" aangevinkt dan ontvangen alle app gebruikers daags voor het verstrijken van de retourdatum geheel automatisch een push bericht.


T p
Leners die de Aura Library app op hun telefoon of tablet hebben gedownload, ontvangen automatisch een pushbericht als u de Bijna te laat mail verstuurt, mits de optie ‘pushberichten ontvangen’ aan staat in hun app (zie optie Instellingen van de Aura Library app). De lener ontvangt een notificatie in de Aura Library app. En vervolgens kan de lener bij geleende items nagaan om welk item het gaat en eventueel bijna te laat item(s) direct verlengen.


T p
Voor het versturen van de Bijna-te-laat-brief moet u natuurlijk wel een apart rapportontwerp maken, zie ‘Rappelbrieven ontwerpen’. In de standaard rappelbrief zijn in het overzicht van de titels die de lener geleend heeft de kolommen Boete en Aantal dagen te laat opgenomen. Deze twee kolommen kunt u verwijderen voor deze rappelbrief.


T p
Mogelijk moet u ook de mailtekst aanpassen, zie Mailtekst opstellen’.


T

Ontbreken e-mailadressen van leners bij lenersbeheer? Voer dan de lenersconversie uit met e-mailadressen. Zie: Lenergegevens inlezen’.