Rappel verzenden

Voordat u rappelbrieven kunt versturen, dient u eerst (eenmalig):

  • de tekst van de rappelbrieven op te stellen 
    (zie ‘Rappelbrieven ontwerpen‘)
  • enkele voorkeursinstellingen voor het rappelleren in te stellen 
    (zie ‘Voorkeursinstellingen Tabblad Rappelleren’)
  • Als u per mail wilt rappelleren, dient u eerst de tekst van de begeleidende e-mail op te stellen 
    (kies Aura UitleenAdministratie | Rapport ontwerpen | Mailtekst opstellen | Rappelbrieven).