Rappel ongedaan maken

Nadat u een rappelactie hebt uitgevoerd via de RappelbriefWizard (zie ‘Rappel verzenden’) vraagt Aura of u de rappelactie ‘Definitief wilt bijwerken’. Als de rappelactie is verwerkt kunt u in principe deze brieven niet nogmaals versturen.

Het kan echter voorkomen dat u zich heeft vergist en dat u de rappelbrieven tóch nogmaals wilt afdrukken (bijvoorbeeld omdat de printer is vastgelopen). U kunt de rappelactie dan als volgt ongedaan maken:


 1. Kies Aura UitleenAdministratie | rappelleren | Rappel ongedaan maken
 2. Aura laat een tabel van alle rappelacties zien
 3. Filter eventueel op een Vestiging
 4. Kies welke rappelactie u ongedaan wilt maken
 5. Klik op de knop OK

Aura voert nu de volgende veranderingen door:

 • De teller in het veld Rappel wordt met 1 verminderd.
 • De rappeldatum wordt niet teruggezet. Om de rappelactie weer te kunnen uitvoeren moet het aantal dagen op 1 (werkdag) gezet worden bij Voorkeursinstellingen. Na het opnieuw uitvoeren van de rappelactie kan het aantal werkdagen voor het rappelleren weer teruggezet worden.
  (zie 'Voorkeursinstellingen Tabblad Rappelleren’).
 • Als er extra kosten worden berekend voor het versturen van de rappelbrief dan worden deze niet in mindering gebracht op de uitstaande Kostenplaats. Dit kunt u oplossen door bij het opnieuw uitvoeren van de rappelactie rappelkosten bereken uit te vinken.
 • Als u hebt ingevuld dat leners automatisch op de Attentielijst moeten worden geplaatst na rappel X dan worden de leners niet automatisch weer van de Attentielijst gehaald. Iemand kan immers ook om een andere reden al op de Attentielijst staan. Dit moet u dus handmatig doen.

Als u rappelbrieven per email verstuurd, heeft het natuurlijk weinig zin om de rappelactie ongedaan te maken. De verstuurde e-mails kunnen immers niet weer teruggehaald worden.

De laatste rappelactie kan niet ongedaan gemaakt worden en leners ontvangen daarna geen rappel meer. Aangeraden wordt om deze rappelactie aan het eind van het schooljaar te gebruiken voor het versturen van een rekening waarmee het vermiste materiaal vergoed kan worden.