Rappelleren

Leners die geleende boeken niet op tijd inleveren, kunt u een rappelbrief  sturen. De optie Rappelleren biedt de mogelijkheid om aan alle ‘te late leners’ een brief of email te sturen met daarop een overzicht van de ‘te late’ titels. 

M.b.v. voorkeursinstellingen kunt u aangeven op welk moment een rappelbrief verstuurd moet worden Zie 'Voorkeursinstellingen Tabblad Rappelleren':


Rappelbrief 1 sturen na x (werk)dagen te laat = nadat de retourdatum verstreken is.

Rappelbrief 2 sturen x (werk)dagen na rappel 1

Rappelbrief 3 sturen x (werk)dagen na rappel 2


Standaard staan de voorkeursinsgesteld op 5 (werk)dagen. 

Wij adviseren om minimaal elke week op dezelfde werkdag alle 3 rappelacties uit te voeren.

Er kunnen negen verschillende Rappelacties uitgevoerd worden. De tekst voor de bij deze rappelactie horende brieven kunt u zelf opstellen, waarbij u de lener steeds dringender kunt verzoeken om de geleende materialen terug te brengen. Zie ook: ‘Wie krijgt wanneer een rappelbrief?

Daarnaast is het mogelijk om een overzicht te maken van alle leners die een rappelbrief krijgen. 

Als u zich heeft vergist kunt u een rappelactie ook weer ongedaan maken (behalve laatste rappel).