Rappeloverzicht voor alle leners met openstaande boete of kosten

Er is al een optie om een rappeloverzicht te maken van alle leners die niets meer hebben geleend, maar wél nog openstaande boete of kosten hebben (zie Leners met openstaande boete of kosten rappelleren). Er is nu ook een optie: een rappeloverzicht van alle leners die nog openstaande boete of kosten hebben, of ze nu wel of niet nog iets geleend hebben.

  1. Kies Aura Uitleenadministratie | Rappelleren | Rappeloverzicht
  2. Kies bij Rappeloverzicht voor Alle openstaande boete/kosten
  3. In de kolom Titel ziet u hoeveel items de leners nog heeft geleend.

U kunt deze leners ook een rappelbrief sturen:

Kies Aura Uitleenadministratie | Rappelleren | Rappel verzenden 


T p

Voeg m.b.v. de kolomkiezer de kolommen Openstaande boete en Kosten toe. Deze ontbreken in de standaard lay-out. De kolommen dagen te laat en actuele boete te late items worden wel getoond, maar niet ingevuld!


T p

Wanneer er regelmatig gerappelleerd wordt en de openstaande boete en kosten in de rappelbrieven opgenomen zijn, hoeft “Alle openstaande boete of kosten” niet gebruikt te worden, omdat daarmee de leners dubbel gemaand zouden worden.