Vakantietabel

Bij het uitlenen van boeken berekent Aura de retourdatum automatisch aan de hand van de ingevulde uitleencriteria (zie vorige paragraaf: Standaard uitleencriteria). Bij het berekenen van de retourdatum kunt u Aura ook rekening laten houden met feestdagen en vakanties. 

Door de vakantietabel in te vullen, zorgt u ervoor dat een retourdatum nooit in een vakantieperiode valt. 

Indien een berekende retourdatum in een vakantieperiode uitkomt, zal Aura als retourdatum de eerstvolgende dag na de vakantie opgeven. 

Als u dit niet wilt kunt u het vakje Retourdatum spreiden aanvinken. Materiaal dat op woensdag wordt geleend, moet dan de eerst volgende woensdag na de vakantie worden ingeleverd. Overigens kunt u bij de voorkeursinstellingen opgeven op welke dagen van de week uw bibliotheek normaal gesproken open is (zie ‘Voorkeursinstellingen Tabblad Openingsdagen’). 

Standaard is hier maandag t/m vrijdag ingevuld. De sluitingsdagen worden gezien als vakantiedagen.

Bij het berekenen van de hoogte van de boete voor ‘te laat inleveren’ of ‘te laat verlengen’ worden vakantiedagen niet meegeteld. 

Hierbij gelden de ingestelde vakantiedagen op moment van inleveren/verlengen.

Bij het bepalen of een boek in aanmerking komt voor een rappelbrief worden vakantiedagen niet meegerekend (zie ‘Rappel verzenden’).

De vakantieperiodes kunt u als volgt vastleggen:


  1. Kies Aura UitleenAdministratie | Uitleencriteria | Vakantietabel
  2. Klik op de knop Nieuw
  3. Vul de naam van de vakantie en de begin- en einddatum in
    Door op het zwarte pijltje naast het datumveld te klikken, roept u een handige kalender op
  4. Geef aan of u de retourdatum na de vakantie wilt spreiden 
    (zie toelichting hierboven)
  5. Klik op de knop Opslaan


       Figuur 12-4: Tabel voor het invullen van de vakantieperiodes. 


Let op: Elke invoer moet uniek zijn. Wilt u bijvoorbeeld meerdere studiedagen toevoegen, gebruikt dan Studiedag 1, Studiedag 2 enz.


Wilt u dat uitgeleend materiaal voor de zomervakantie ingeleverd wordt, dan kunt u dat regelen d.m.v. het activeren van de uiterste inleverdatum zie: Tabblad Uitleeninstellingen


T p

Er worden geen boetes berekend over periodes die opgenomen zijn in de vakantietabel. Verwijder items niet te snel uit de vakantietabel. Neem eventueel een jaartal op achter de vakanties, zodat een vakantie van vorig jaar kan blijven staan.