Uitleencriteria

In dit hoofdstuk leest u, hoe u de uitleenregels (uitleentermijn, verlengtermijn, maximum aantal te lenen titels, boetebedragen) van uw bibliotheek met behulp van de uitleencriteria kunt vastleggen. Met de vakantietabel kunt u Aura rekening laten houden met de sluitingsdagen van uw bibliotheek.


In de tabel met uitleencriteria kunt u een groot deel van uw bibliotheekregels vastleggen. Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven dat van de Categorie Engels iemand maximaal 2 items mag lenen. Of dat leners slecht 1 videoband mogen lenen. Zie de voorbeeldtabellen in de volgende paragrafen.


Related Topics

Per categorie
Per materiaal
Per klas/materiaal
Toelichting bij de uitleencriteria tabellen
Standaard uitleencriteria
Vakantietabel