Tabblad Openingsdagen

Openingsdagen
De dagen die u hier niet aanvinkt, de sluitingsdagen, worden beschouwd als vakantiedagen. Zie ‘Vakantietabel’ voor een nadere toelichting.