Tabblad Uitleeninstellingen

Standaard uitleencriteria
In het hieronder afgebeelde scherm kunt u vastleggen hoeveel titels een lener maximaal tegelijk in zijn bezit mag hebben en hoe veel keren een titel maximaal mag worden verlengd.

"Aantal dagen voor verwachte retourdatum" gebruikt om de retourdatum te bepalen op het uitleenscherm. Pas nadat een item geselecteerd is wordt de werkelijke retourdatum bepaald aan de hand van de uitleencriteria per categorie, per materiaal of per klas per materiaal. 

M.b.v. de knoppen "Per Categorie" en "Per Materiaal" wordt u doorverwezen naar de tabellen voor het instellen van de uitleencriteria.

Zo kunt u bijvoorbeeld opgeven dat Videobanden maar 3 dagen mogen worden geleend.

Figuur 18-1: Scherm voor het vastleggen van de voorkeursinstellingen m.b.t. uitlenen en verlengen.

Uiterste inleverdatum
Onafhankelijk van alle andere instellingen kunt u een uiterste inleverdatum vastleggen. Dit is vooral handig voor scholen. Zo kunt u ervoor zorgen dat de materialen vóór de zomervakantie worden ingeleverd. Vink het hokje voor Activeren aan om de datuminstelling te activeren voor alle klassen en vul de gewenste uiterste inleverdatum in. U kunt de uiterste inleverdatum ook per Klas/afdeling vastleggen (zie ‘Keuzelijst van klassen/afdelingen). Dit is handig voor de eindexamenklassen, die uitgeleend materiaal dan voor de eindexamens in kunnen leveren.


Let op! 

Aan het het begin van het schooljaar moet de uiterste inleverdatum weer uitgevinkt en/of aangepast worden voor het nieuwe schooljaar.


Aantal voorlooptekens van lenerspas negeren
In Aura is het maximale aantal karakters dat kan worden gebruikt voor de barcode op de lenerspas 16. Soms blijkt dit echter niet voldoende. Met name in die situaties waar men gebruik wilt maken van dezelfde pas als in de Openbare Bibliotheek. Op deze OB-passen worden vaak langere barcodes gebruikt. Om tòch met een OB-pas in Aura te kunnen uitlenen is gezocht naar een oplossing. Van één bepaalde OB zijn de eerste 4 à 5 karakters op alle passen gelijk en dragen daarom niet bij aan de identificatie van de lener. Deze eerste karakters kunnen dus worden genegeerd, zodat de cijfercombinatie toch in het veld lenerspas past, waardoor Aura de lener met een OB-pas toch kan identificeren.


Materiaal met uitleentermijn ‘1 dag’ moet dezelfde dag retour
Als u bepaalde materialen dezelfde dag retour wilt hebben dan kunt u dit hier aangeven. Vul dan in de uitleencriteriatabel ‘1 dag’ in (zie ‘Uitleencriteria’). Nul dagen invullen kan niet, omdat Aura dan aanneemt dat het materiaal niet mag worden uitgeleend.


Steeds één boek tegelijk uitlenen
Als er meestal slechts één boek tegelijk aan een lener wordt uitgeleend, is het handig als de cursor na een uitlening terugspringt naar het veld ‘Lenerspas’. Als u dat wilt, klik dan in het betreffende vakje. Als u het vakje niet aanvinkt, springt de cursor na een uitlening naar het veld ‘Barcode’, zodat u nog een boek aan dezelfde lener kunt uitlenen. Wilt u meerdere boeken aan eenzelfde lener uitlenen, dan kunt u deze optie tijdelijk uitvinken zodat u niet na elke uitlening de lener opnieuw hoeft te selecteren.

Werkt u standaard met deze optie uitgevinkt, dan kan de cursor met de Escape-toets naar lenerspas verplaats worden, zodat de uitleningen voor de volgende lener gescand kunnen worden.


Blokreservering actief
Als u wilt werken met de functie Blokreservering vinkt u deze optie aan.


Met lenerscategorieën werken
De uitleencriteria kunnen ook per lenerscategorie worden ingesteld. U kunt deze optie gebruiken voor bijvoorbeeld  de “Klas” docenten, om meerdere items voor een langere termijn, zonder boeteberekening uit te lenen. Als u dit wilt, dient u het betreffende vakje aan te vinken (zie ‘Uitleencriteria per klas/materiaal’).


Adresgegevens tonen bij uitlenen
In verband met de privacy van uw leners kunt u ervoor kiezen om de adresgegevens van de leners niet op het uitleenscherm te tonen.


Toon waarschuwing als item op de andere vestiging wordt ingeleverd 
U kunt in Aura Online Beheer, tijdens het innemen een waarschuwing laten geven wanneer een exemplaar van een andere vestiging ingenomen is, zodat u deze exemplaren apart kunt houden voor de andere vestiging.

Voorwaarden voor deze functie zijn:

  • dat  bij alle exemplaren het veld vestiging ingevuld is
  • dat de optie Toon waarschuwing als item op de verkeerde vestiging wordt ingeleverd is aangevinkt.
  • dat er ingelogd is met een gebruikersaccount waarbij een filter op vestiging geactiveerd is.