Lenersbeheer

Met de functie lenersbeheer onderhoudt u de NAW-gegevens van de leners. U kunt de NAW-gegevens ook inlezen vanuit een extern bestand. Verder leest u hoe u lenerspassen kunt maken, hoe u leners op de ‘attentielijst’ kunt plaatsen en hoe u de foto’s van de leners op het scherm laat zien.

In Aura Online kunnen de lenersgegevens op twee manieren up-to-date worden gehouden:

  1. Met de standaardfunctie ‘Lenergegevens inlezen
  2. Met de Plug-ins ‘Aura UMRA’ en 'Aura Educonnector'
    Met deze plug-ins worden mutaties in leerlinggegevens automatisch verwerkt in Aura Online.


Related Topics

Bestandsbeheer Uitleen
Aura UMRA en Aura Educonnector
Lenergegevens inlezen
Exportbestand maken in Magister
Exportbestand van Magister inlezen in Aura Online
Exportbestand maken in SOM
Exportbestand van SOM inlezen in Aura Online
Exportbestand maken in Parnassys of Esis
Exportbestand van Parnassys of Esis inlezen in Aura Online
Een csv-exportbestand inlezen in Aura Online
Mijn AuraSpace accounts automatisch aanmaken
Nieuwe leners handmatig toevoegen
Lenergegevens wijzigen
Leners verwijderen

We beginnen met een nieuw schooljaar