Exportbestand maken in Parnassys of Esis  

In Parnasys en Esis kunt u een EDEXML exportbestand maken dat u vervolgens kunt inlezen in Aura Online. 

EDEXML 
De mogelijkheid voor het maken van een EDEXML export is afhankelijk van de rechten die een gebruiker heeft in Parnasys of Esis.
Bij het maken van de export dient u aan te geven of u een EDEX of een EDEXML bestand wilt maken. 

Kies in Esis altijd voor EDEXML. Alleen dit formaat kunt u in Aura Online inlezen. 

Vanaf 10 juni 2020 zijn de exports voor ParnasSys aangepast. 

Kies daarom vanuit ParnasSys EDEX & UWLR (nieuw) voor het juiste exportbestand in Aura Online:Een EDEXML export bestaat uit één bestand: EDEX.XML. In het bestand worden de volgende gegevens vermeld: 

Algemeen: type bestand, schooljaar, brincode van de school, vestigingsnummer van de school, naam van de persoon die het bestand heeft aangemaakt, de groepscode(s) van de groep(en) die in het bestand zijn opgenomen, de naam van de groep(en), het leerjaar van de groep(en). 

Van de leerlingen: het leerlingnummer, de achternaam, voorvoegsels, voorletters, roepnaam, geboortedatum, geslacht (1= jongen, 2= meisje), groepscode van de basisgroep waarin de leerling is ingedeeld, postcode van het woonadres van de leerling, instroomdatum op school. 

Van de groepsleerkracht: de aan de basisgroep gekoppelde groepsleerkrachten, de code van de groepsleerkracht, de achternaam, voorvoegsels, voorletters, roepnaam, groepscode(s) waaraan de groepsleerkracht is gekoppeld. 

Vervolgens kunt u het EDEX.XML bestand uploaden naar Aura Online, zie Exportbestand van Parnassys of Esis inlezen in Aura Online.

Bij een lenersconversie vanuit Esis/ParnaSsys worden de volgende velden in Aura gevuld:

Lenerscode

Pasnummer (hetzelfde als lenerscode)

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Postcode (optioneel)

Klas *

Geboortedatum

Geslacht