Mijn AuraSpace accounts automatisch aanmaken

Sommige scholen/organisaties willen graag dat de persoonlijke Mijn AuraSpace accounts automatisch worden aangemaakt en dat men dat niet zelf hoeft te doen.

Voordeel: stukje service richting mediatheekbezoeker

Nadeel: account wordt automatisch voorzien van wachtwoord. Dit is eigenlijk in strijd met de privacy-regels en de kans is groot dat het wachtwoord moeilijker onthouden kan worden, dan wanneer men dat zelf kiest.


 1. Zorg er voor dat het lenersbestand in Aura Online up-to-date is.
 2. Maak een csv bestand van de leners met daarin lenerscode; wachtwoord (alleen deze twee is voldoende)
 3. Kies in Aura Aura UitleenAdministratie | Bestandsbeheer | Lenersgegevens importeren | CSV-bestand inlezen 
 4. Kies Upload een nieuw csv-bestand en upload het csv-bestand met de lenerscodes en wachtwoorden
 5. Kies Layoutdefinitie maken voor dit bestand en voer een naam in bijv. "Mijn AuraSpace Accounts aanmaken"
 6. Geef aan in welke kolom de lenerscode staat en in welke het wachtwoord staat
 7. Sla de layoutdefinitie op  
 8. Kies Het CSV bestand inlezen in Aura Online
  Aura toont een tabel met de lenerscodes en wachtwoorden
 9. Kies de zojuist aangemaakte Layoutdefinitie
 10. Onderaan staat een optie Dit bestand gebruiken om Mijn AuraSpace accounts aan te maken. Vink deze aan.
 11. Negeer alle andere opties (als het aantal voorloopnullen niet klopt, neem dan contact op met de helpdesk).
 12. Klik op Importeren


De Mijn AuraSpace accounts worden nu aangemaakt. De e-mailadressen die in het lenersbestand staan worden hierbij overgenomen.