Exportbestand maken in Magister

Kies in Magister: Leerlingen | Export | Mediatheek | Aura

 1. Beantwoord de vragen 
 2. Kies de gewenste Studies
 3. Kies de gewenste Klassen
 4. Beantwoord de vragen op het scherm:
  Testheader? NEE.
  E-mailadres? JA 
     (wordt in Aura gebruikt om rappelbrieven te versturen.)
 5. Voorloopnullen van barcode exporteren?         Meestal Nee *
  Totaal aantal karakters barcode (maximaal 14)?        Meestal 6 *

  Barcode in Magister = Lenerspas in Aura = Streepjescode op leerlingpasje.

  Vul bij Barcode het juiste aantal karakters in! (meestal 6 en GEEN voorloopnullen).

  Test: lees enkele leerlingenpasjes met de barcodescanner en controleer of de barcode het opgegeven aantal karakters en voorloopnullen bevat.
 6. Voorloopnullen van Stamnummer exporteren?        Meestal Nee *
  Meestal is de lenerscode gelijk aan de lenerspas.
  Controleer in Aura of in het lenersbestand voorloopnullen voor de Lenerscode staan (meestal niet).
 7. Kies Voltooien


Wat is wat?
• Barcode in Magister = Lenerspas in Aura = Streepjescode op leerlingpasje.

• Stamnummer in Magister = Lenerscode in Aura = het unieke nummer van de leerling.
Bij de meeste klanten is het zo dat Lenerspas en Lenerscode aan elkaar gelijk zijn.


* Staan in Aura nog geen leners en hebben uw leners nog geen lenerspassen met barcode?
Vul de vragen dan in zoals hierboven aangegeven

* Heeft u wel al leners in Aura ingelezen?
Zorg er dan voor dat uw antwoorden corresponderen met wat al in Aura staat.
Dus als in Aura voorloopnullen voor Lenerspas en Lenerscode staan vul dat dan hier ook in.
Let ook op dat het Totaal aantal karakters voor de Lenerspas klopt.


Als u de verkeerde antwoorden geeft, dan komen de leerlinggegevens dubbel in het bestand te staan, of de lenerspasjes kunnen bij het uitlenen niet worden gelezen. Een lener met lenerscode 1234 en een lener met lenerscode 001234 zijn voor Aura twee verschillende leners!


Tp
Twijfelt u? Neem dan contact op met onze helpdesk! helpdesk@aura.nl

Neem ook zo snel mogelijk contact op met de helpdesk nadat geconstateerd is dat leners dubbel ingelezen zijn!


Let op
De personeelsgegevens moeten in Magister apart worden geëxporteerd! 
Als u ook de personeelsgegevens wilt importeren, maak dan csv-bestand met de personeelsgegevens en lees dit apart in via de optie Een csv-exportbestand inlezen in Aura Online