Lenergegevens wijzigen

Als u gebruik maakt van een extern bestand (bijvoorbeeld een personeels- of leerlingenadministratie) dan kunt u de lenergegevens wijzigen door een vernieuwde versie van het externe bestand opnieuw in te lezen (zie ‘lenergegevens inlezen’) of u kunt de wijzigingen automatisch laten bijwerken via de plug-in ‘Aura UMRA’.

U kunt de gegevens ook handmatig wijzigen:


  1. Kies Aura UitleenAdministratie | Bestandsbeheer | Lenersbeheer | Wijzig
  2. Zoek de lener op die u wilt wijzigen door de eerste letters van de achternaam in te typen in de kolom Naam. 
  3. Plaats de cursorbalk op de te wijzigen lener. En klik op de knop Selecteer.
  4. Breng de gewenste wijzigingen aan. De lenerscode kan niet worden gewijzigd.
  5. Klik op de knop Opslaan

Een pushbericht versturen (tabblad Accounts in Lenersbeheer)

Zie paragraaf ‘Een pushbericht versturen’ voor een uitgebreide toelichting.