Barcode-etiketten ontwerpen

Met Aura kunt u etiketten maken met daarop gegevens uit uw Catalogus. Een van de toepassingen is het maken van barcode-etiketten voor het uitlenen van boeken en ander materiaal. Op vergelijkbare wijze kunt u ook rugetiketten ontwerpen en afdrukken. 

Zie ook paragraaf ‘Filters opnemen in het rapport’. Hier leest u hoe u bij het afdrukken van de barcode-etiketten kunt filteren op bijvoorbeeld alleen barcodes voor een bepaalde vestiging af te drukken. Dit filter neemt u op in het rapportontwerp.

In onderstaande oefening gaat u het standaard barcode-etiket ontwerp van Aura (Avery L7160 etiket) aanpassen:

Stap 1: Barcode- en rugetiketten klaarzetten

Het is handig om al tijdens het ontwerpen van het etiket de gegevens (titel, auteur, barcode, etc.) te zien die worden afgedrukt. 

 1. Om dit te bereiken zorgt u er eerst voor dat het barcodebestand enkele gegevens bevat. 
  Zie ‘Barcode-etiketten klaarzetten en afdrukken.

Stap 2: Aura Rpport Ontwerpen opstarten

 1. Kies Aura Catalogus | Rapport Ontwerpen | Barcode etiketten
 2. Selecteer het Standaard Rapportontwerp voor de barcode etiketten.
  Zie ‘Aura Standaard Rapportontwerp’ als er nog geen standaardontwerp is.
 3. Klik op het icoontje in de kolom Wijzig ontwerp
  U ziet nu  standaardontwerp voor het afdrukken van barcode etiketten.


       Figuur 9-10: Het standaard rapportontwerp voor de barcode-etiketten.


U ziet het ontwerp voor een Avery L7160 barcode-etiket. Het bestaat uit het ‘vaste’ tekstveld Mediatheek <Naam van uw organisatie>, en de ‘variabele’ componenten barcodeveld, auteursveld en titelveld.

Stap 3: Het etiketontwerp wijzigen

Tekst in tekstlabel wijzigen

 1. Dubbelklik op het tekstveld Mediatheek <naam van uw organisatie>.
  Er verschijnt een pop-up scherm: de Expression Editor.
 2. Klik in dit invulvak en vul de naam van uw school of bedrijf in.
 3. Klik op de knop OK.
 4. Met de knoppenbalk voor de lettertypes (Font) en uitlijning kunt u verschillende instellingen regelen: lettertype; lettergrootte, vet, cursief, onderstreept (BI – U) en uitlijning van de tekst binnen het geselecteerd kader. 

Een nieuw tekstlabel plaatsen

 1. Maak eerst ruimte op het label voor een extra veld onderaan:
 2. Klik op het tekstlabel {Barcodes.title}.
  Maak dit veld iets minder hoog, bijvoorbeeld 0.65 (dan passen er nog twee regels in).
 3. Sleep tekstlabel auteur en titel iets omhoog, zodat er ruimte ontstaat voor een extra tekstlabel.
 4. Klik op het tekstlabel, helemaal links in de kantlijn
 5. Klik in het ontwerp van het label
 6. Kies rechts in de pop-up Gegevenskolom en kies Sisocode 1.

Figuur 9-11: Menu met de eigenschappen voor een tekstveld.


 1. Klik in de linker menubalk op de knop Tekst en teken (sleep) het nieuwe veld onderin op het etiket.
 2. Zodra u de muisknop loslaat verschijnt er een popupscherm: de Expression Editor.
 3. Klik links in het menu op Gegevens kolom, klik op het plusje om de lijst te openen en kies Sisocode 1
 4. Klik op de knop  OK.
 5. Sleep het veld naar de gewenste plek in het rapportontwerp
 6. Zorg ervoor dat de blokjes binnen het kader staan! Sleep het onderste, middelste zwarte blokje omhoog, waarmee u het veld minder hoog maakt.
  U kunt ook in het rechter menu bij Eigenschappen | Positie | Hoogte de hoogte aanpassen naar bijvoorbeeld 0.4.
 7. Klik op de knop OK.

Figuur 9-12: Expression Editor – Gegevens kolom: kies hier het veld dat u wilt afdrukken op uw barcode-etiket.


 1. Met de knoppenbalk voor de lettertypes (Font) en uitlijning kunt u verschillende instellingen regelen: lettertype; lettergrootte, vet, cursief, onderstreept (BI – U) en uitlijning van de tekst binnen het geselecteerd kader. 
 2. Uw rapportontwerp ziet er nu uit zoals in onderstaande figuur.


Figuur 9-13: Rapport barcode etiket: met extra veld Sisocode.


T p

In plaats van een nieuw tekstveld te plaatsen via de knop Tekst  in de linker menubalk, kunt u ook een bestaand tekstveld kopiëren en plakken. De knoppen hiervoor zijn beschikbaar wanneer u op het tabblad Home staat.

Het veld verschijnt linksboven over de blauw databalk, vanwaar u het naar de gewenste plek kunt slepen.

Vervolgens dubbelklikt u op het gekopieerde veld en verandert u via de Expression editor het veld dat moet worden getoond.


Een logo op het etiket plaatsen


We gaan weer uit van het Standaardontwerp Barcode etiket.
Zorg ervoor dat u het bestand met het logo van uw organisatie bij de hand heeft.

 1. Verwijder het tekstveld Mediatheek < naam van uw organisatie>.
 2. Maak bovenaan in het etiket ruimte voor het logo van uw organisatie 
  (zie ‘Stap 3 Een nieuw tekstlabel plaatsen’ in deze paragraaf, hoe u dit kunt doen).
 3. Klik in het linker menu op de knop Afbeelding om een afbeelding-veld te plaatsen.
 4. Er verschijnt een popupscherm waarin de afbeelding gekozen kan worden.
 5. Klik op de knop Open
 6. Zoek het bestand met het logo op uw harde schijf/netwerk en klik op de knop Openen. Het logo verschijnt nu in beeld. 


Figuur 9-14: Scherm voor het plaatsen van een Afbeelding in het rapportontwerp.

 1. Klik op knop OK rechtsonder in de pop-up met de afbeelding.
 2. Uw rapportontwerp ziet er nu uit zoals in onderstaande figuur. Zoals u ziet moet het logo nog naar de juiste plek gesleept worden en passend gemaakt worden.

Figuur 9-15: Rapportontwerp met een afbeelding die nog niet goed wordt weergegeven.

Voor het passend maken van het logo maken we gebruik van het menu aan de rechterkant, tabblad Eigenschappen.

Figuur 9-16: Rapportontwerp met een afbeeldingcomponent en de eigenschappen nodig om de afbeelding passend en in de juiste verhouding weer te geven.

 1. Klik op het de afbeeldingcomponent met het logo.
 2. Kies in het menu Eigenschappen | Afbeelding Extra | Uiterlijke verhouding en vink dit aan
  (open het keuzemenu met het pijltje aan de rechterkant).
 3. Kies in het menu Eigenschappen | Afbeelding Extra | Afbeelding Rekken en zet deze op Waar 
  (open het keuzemenu met het pijltje aan de rechterkant).
 4. Bovenstaande twee functies zorgen ervoor dat het logo niet vervormt en exact in het veld past
 5. Kies in het rechter menu Eigenschappen | Afbeelding Extra | Horizontaal uitlijnen en zet deze op Center 
  (open het keuzemenu met het pijltje aan de rechterkant).

Stap 4: Het etiketontwerp opslaan

 1. Klik op het diskette-icoontje links boven in het scherm om het rapport op te slaan
 2. Kies Bestand | Afsluiten.


Figuur 9-17: Het menu Bestand met de knop Bewaar rapport en de knop Afsluiten.


Barcode aanpassen

We gaan weer uit van het Standaardontwerp Barcode etiket 

Soms is het nodig dat de barcode van het standaardontwerp wordt aangepast. Dit is met name het geval als de barcode (dus inclusief het exemplaarnummer) meer dan  8 karakters bevat. Of als u niet de volledige breedte van het etiket gebruikt voor de barcode.


 1. Selecteer het barcodeveld in het ontwerp
 2. Klik Links onder Eigenschappen op Ontwerp ...
 3. Verander Module in bijvoorbeeld 11.
  Hiermee maakt u de barcode breder of smaller
 4. Kies OK in de Pop-up Barcode
 5. Sla het rapportontwerp op


BELANGRIJK

Druk de barcode etiketten af en controleer of de barcodescanner de code juist uitleest!

Zie ‘Barcode-etiketten klaarzetten en afdrukken’.


T p

Controleer, na het maken van een nieuw ontwerp, altijd of uw scanner de barcode goed en snel kan lezen voordat u grote hoeveelheden etiketten gaat afdrukken.