Voorkeursinstellingen voor downloaden uit NBD Biblion titelbestand

Sommige velden van Aura worden verschillend gebruikt door onze klanten.

In de voorkeursinstellingen kunt u aangeven hoe deze velden moeten worden ingevuld.


Niveau

In het veld niveau kunt u kiezen voor:

- Jeugd of Volwassen                Het veld Niveau wordt ingevuld met Jeugd of Volwassen.

- Leeftijdscode        :        De jeugdboeken worden verdeeld in leeftijdscodes zoals die gebruikt worden in de openbare bibliotheek:

               AP:        Prentenboeken voor peuters 

               AK:        Prentenboeken voor kleuters

               E        Eerste leesboekjes tot 7 jaar

               A:        Leesboeken voor de leeftijd van 7 t/m 8 jaar

               B:        Leesboeken voor de leeftijd van 9 t/m 12 jaar

               C        Leesboeken voor de leeftijd van 13 t/m 15 jaar

               D        Leesboeken voor de leeftijd van 15 jaar en ouder

               AJ        Informatieve boeken voor de leeftijd van 4 t/m 8 jaar

               J        Informatieve boeken voor de leeftijd van 9 jaar en 

                       ouder

               Als er geen Leeftijdscode bekend is wordt Jeugd ingevuld.
Bij de boeken voor volwassenen wordt Volwassen ingevuld.


Sisocode of PIM

In de velden Land en Sisocode kunt u kiezen voor:

- Sisocode                Het veld Land wordt gevuld met de Landcode.

               Het veld Sisocode wordt gevuld met de Sisocode.

               Bijvoorbeeld: Land=China en Sisocode=996.2.

- PIM                Het veld Land wordt gevuld met de PIM-Rubriek.

               Het veld Sisocode wordt gevuld met PIM-Trefwoord.

               Bijvoorbeeld: 
Land (PIM Rubriek)= Landen en Volken en 
Sisocode (PIM Trefwoord) = China

               De velden Sisocode en Land kunt u dan dus beter hernoemen naar PIM Rubriek resp. PIM Trefwoord.
(via Systeemonderhoud | Veldnamen bewerken, zie ‘Veldnamen bewerken’).


AVI

In het veld Oorspronkelijke druk kunt u kiezen voor:

- AVI gebruiken                Het veld Oorspronkelijke druk wordt gevuld met de AVI code. Bijvoorbeeld: Oorspronkelijke druk = M4.

               Het veld Oorspronkelijke druk kunt u dan dus beter hernoemen naar AVI (via Systeemonderhoud | Veldnamen bewerken, zie ‘Veldnamen bewerken’).

Als u AVI gebruiken niet aanvinkt, blijft het veld Oorspronkelijke druk leeg. In het NBD Biblion bestand is het veld Oorspronkelijke druk helaas niet beschikbaar. De eerste druk wordt vaak wel vermeld in de samenvatting (Vrije tekst).


Voorkeursinstellingen opslaan
Als u eenmaal gekozen heeft voor een bepaalde instellingen en deze gebruikt bij het downloaden van titels, dan is het handig om in de toekomst steeds dezelfde instellingen te gebruiken. Anders wordt uw catalogus al snel een rommeltje. Bewaar de instellingen daarom door op de knop Opslaan te klikken.


T p
Twijfelt u over welke instellingen u wilt gebruiken?
Vink dan een bepaalde optie aan, vul een ISBN in en druk op de knop ISBN Zoeken. U ziet dan welke gegevens Aura voor u gaat invullen. Verander eventueel een instelling en klik nogmaals op de knop ISBN Zoeken. U ziet dan de verschillen. De gegevens worden pas echt gedownload in uw catalogus op het moment dat u klikt op de knop Voeg toe aan Catalogus.


Let op: het is aan te bevelen een eenmaal gekozen instelling niet steeds weer te veranderen. 


T p
De Voorkeursinstellingen voor NBD Biblion zijn beschikbaar vanaf versie 4.8 (mei 2015). Heeft u daarvoor ook al gegevens gedownload uit het NBD Biblion bestand? Stel de voorkeursinstellingen dan als volgt in (dit is de standaardinstelling). 


Niveau                 Jeugd / Volwassen
Sisocode of PIM         Sisocode
AVI gebruiken?         Niet aanvinken

De gegevens worden dan op dezelfde manier als voorheen gedownload.