Veldnamen bewerken

De veldnamen van de gegevensvelden zoals die op het invoer-, zoek- en detailscherm staan kunnen worden aangepast. Als u bijvoorbeeld liever de term Schrijver gebruikt in plaats van Auteur dan is dat eenvoudig aan te passen.

Of misschien is voor u het veld Niveau geheel overbodig. U kunt dit veld dan een andere naam geven zodat u een ander gegeven hierin kunt onderbrengen. 

De veldnamen kunt u dus aanpassen. De plaats van de velden op het scherm, de lengte van de invoervelden en of er wel of geen keuzelijst aan het veld gekoppeld is, ligt vast en kunt u niet veranderen.


U kunt de veldnamen als volgt wijzigen:

 1. Kies Systeemonderhoud |  Veldnamen bewerken
  U ziet een tabel met links de veldnamen van Aura en twee invulkolommen. Een kolom met de Nederlandse veldnamen en een kolom met de Engelse veldnamen. De inhoud van deze twee kolommen kunt u aanpassen.
 2. Wijzig de veldnaam
 3. Wijzig ook de Engelstalige veldnaam
 4. Klik op de knop Opslaan
 5. Klik op het tabblad Meervoud
 6. En pas ook de meervoudsvormen aan (zowel in het Nederlands als in het Engels)
  Dit is nodig in verband met meldingen op het scherm waarin de veldnaam genoemd wordt
 7. Klik op de knop Opslaan.


In de Aura UitleenAdministratie kunt u de volgende veldnamen aanpassen: Klas, Extern, Verzameling en Mediatheek. Klik hiertoe op het tabblad Uitlenen.


Tp

Alle vertalingen zijn opgenomen in een XML-bestand genaamd language.xml Dit bestand kan eenvoudig worden uitgebreid met een nieuwe taal, mocht daar in de toekomst behoefte aan zijn.

Naast de vertalingen-XML is er ook nog een userfields.xml bestand. Hierin staan de veldnamen zoals die door de u zijn aangegeven. Dit bestand wordt aangemaakt vanuit de optie Systeemonderhoud | Veldnamen Wijzigen in Aura Online Beheer. U hoeft dus niet het XML-bestand zélf te wijzigen.

 

Om de snelheid te optimaliseren worden beide XML-bestanden bij het opstarten van de webapplicatie ingelezen en staan vervolgens direct ter beschikking voor vertaling van alle webpagina’s