Beheer van de keuzelijsten

Tijdens het invoeren van nieuwe titels in de catalogus kunt u gebruikmaken van handige keuzelijsten (hulpbestanden), waarin gestandaardiseerde termen of namen staan. Dit voorkomt fouten en bespaart bovendien veel onnodig typewerk.

Er zijn keuzelijsten voor:

- Auteurs
- Categorieën
- Genres
- Landcodes
- SISO-codes
- Niveaus
- Uitgevers
- Materialen (media)
- Series
- Vestigingen
- locaties
- Trefwoorden


Zie ‘Invoerschermen invullen’ voor een nadere toelichting op het gebruik van deze gegevens in de catalogus.


Deze keuzelijsten kunt u ook onafhankelijk van de catalogus onderhouden. Dat wil zeggen dat u nieuwe termen aan de lijsten kunt toevoegen, termen kunt wijzigen en natuurlijk ook verwijderen. Het beheer van de keuzelijsten is voor elke keuzelijst in principe hetzelfde. In de volgende paragrafen dient de keuzelijst Niveau als voorbeeld voor het beheer van alle keuzelijsten. 

Het beheer van de keuzelijst voor trefwoorden wordt wel apart besproken. Trefwoorden kunnen door middel van zie-verwijzingen aan elkaar refereren en worden daarom anders beheerd.  


T p
Als u vermoed dat de aantallen in de kolom "gebruikt" niet kloppen, kies dan voor Systeemonderhoud | Bestanden opschonen | Opschonen.

Hiermee worden de aantallen opnieuw geteld en dan weet u zeker dat dit de actuele aantallen zijn.