Voorkeursinstellingen

Elke bibliotheek heeft zo haar eigen wensen ten aanzien van de functionaliteit van Aura. Daarom kunt u in het programma een aantal parameters naar behoefte instellen (zie figuur 18-1).

Hieronder volgt een toelichting op de diverse parameters: