Mailing versturen naar één of meerdere klassen

Wilt u uw leners (of een bepaalde groep leners) een e-mail sturen? Bijvoorbeeld een nieuwsbrief van uw mediatheek of bijvoorbeeld een goodwill-actie: volgende week boeteloos inleveren/verlengen of ….


Een mail sturen naar alle leners van een bepaalde of meerdere klas(sen): 

  1. Kies Aura UitleenAdministratie | Rappelleren | Mailing
  2. Selecteer de Klas of Klassen* die u wilt mailen
  3. Vul het Onderwerp en het Bericht in
  4. Klik op de knop Verzenden

* Tijdens het aanvinken van de klassen loopt onderin een tellertje mee: dit is het aantal mails dat verstuurd gaat worden. Alleen de leners met een e-mailadres in Aura Lenersbeheer worden geteld. 

De mail wordt verstuurd naar het mailadres dat is ingevuld bij Aura Lenersbeheer. De mail wordt niet verstuurd naar het mailadres van Mijn AuraSpace.


T p
Verstuur niet meer dan 50 mails (2 klassen) tegelijk wanneer u niet via eigen mailserver mailt. 

De mailing kan anders als spam gezien worden en wordt dan niet altijd (volledig) verstuurd. 

Zie de volgende paragraaf ‘Een pushbericht versturen’ als u naar één individuele lener een pushbericht wilt versturen.