Kosten afhandelen 

In alle vier de schermen van de functie Uitleenbeheer kunt u steeds zien hoeveel Kosten een lener heeft (zie bijvoorbeeld figuur 10-1).

Als de lener deze kosten betaalt, kunt u dit in het Kosten afhandelscherm registreren:

 1. Klik op de knop Kosten  afhandelen
  U ziet het scherm ‘Kosten afhandelen’ zoals in figuur 10-6b.
  Aura meldt de hoogte van de kosten per kostenpost.
 2. Als de lener alles wil betalen: klik op de knop Alles afboeken
 3. Als de leners slechts een deel van de kosten kan/wil betalen dan kunt u per kostenpost afrekenen, klik in de tabel op de knop Afboeken op de regel van de kostenpost die wordt betaald.


De geïnde kostenposten worden bijgehouden in een aparte tabel. U kunt deze opvragen via Bestandsbeheer | Kosten.


Figuur 10-6b: Voorbeeld van het scherm Kosten afhandelen.

Zie ook ‘Kostenplaatsen’ en ‘Kosten’ voor een nadere toelichting.

Nieuwe kosten opvoeren

Wilt u een nieuwe kostenpost opvoeren voor de lener, bijvoorbeeld omdat hij een aantal pagina’s heeft geprint of heeft materiaal aan hem/haar verkocht? Dit kan ook eenvoudig via de knop Kosten Afhandelen:

 1. Klik op de knop Kosten afhandelen
 2. Klik op het tabblad Nieuw
  U ziet het scherm ‘Kosten afhandelen’ zoals in figuur 10-6c.
 3. Als de lener alles wil betalen: klik op de knop Alles afboeken
  Als de leners slechts een deel van de kosten kan/wil betalen dan kunt u per kostenpost afrekenen:
 4. Klik in de tabel op de knop Afboeken op de regel van de kostenpost die wordt betaald.
 5. Het is niet mogelijk om slechts een deel van een kostenpost te betalen.

Totaal bedrag ontvangen kosten

Kies Raadplegen | Ontvangen boete / Kosten voor de berekening van het totaal ontvangen bedrag aan betaalde kosten. U kunt zelf de periode invullen waarover u de ontvangen kosten wilt opvragen.