Boete afhandelen

In alle vier de schermen van de functie Uitleenbeheer kunt u steeds zien hoeveel openstaande boete een lener heeft (zie bijvoorbeeld figuur 10-1).

Als de lener deze boete betaalt, kunt u dit in het Boete afhandelscherm registreren:

 1. Klik op de knop Boete  afhandelen
  U ziet het scherm ‘Boete afhandelen’ zoals in figuur 10-6.
  Aura meldt de hoogte van de openstaande boete.
 2. Vul het betaalde bedrag in 
 3. Als niet het volledige boetebedrag wordt betaald, en u wilt het restbedrag kwijtschelden, vink dan het betreffende aanvinkvakje aan 

      (Vul 0,00 in als het hele bedrag kwijtgescholden moet worden)

 1. Klik op de knop Bedrag afboeken
 2. Aura meldt hoeveel boete is betaald en kwijtgescholden en wat het nieuwe Openstaande boete bedrag is.
 3. Klik op de knop OK.


       Figuur 10-6: Voorbeeld van het scherm Boete afhandelen.


T
Kunnen leerlingen ook op een andere manier betalen, bijvoorbeeld door het bedrag over te maken, vul dan het bedrag in maar vink de optie “Betaling anders dan contant” aan, zodat deze bedragen gescheiden van de kas bijgehouden kunnen worden.

Wat is het verschil tussen openstaande en actuele boete?        

Openstaande boete
Dit is de nog-niet-betaalde boete over de boeken die reeds zijn ingenomen + de boete voor ‘te laat’ verlengen.

Actuele boete
Dit is de boete over boeken die de lener nog in zijn bezit heeft en waarvan de uitleentermijn reeds is verstreken. Deze boete wordt elke dag hoger. De actuele boete kan pas worden betaald als de boeken worden ingeleverd of verlengd.

Totaal bedrag ontvangen openstaande boete en kosten        

 1. Kies Raadplegen | Ontvangen boete / Kosten voor de berekening van het totaal ontvangen bedrag aan openstaande boete/kosten. 
 2. U kunt zelf de periode invullen waarover u de ontvangen boetes/kosten wilt opvragen.

Negatieve boete

Soms kan het voorkomen dat bij een lener een negatief boete bedrag is vermeld (bijvoorbeeld -2,50 Euro). Dit is natuurlijk niet de bedoeling. U kunt dit herstellen

 1. Kies Systeemonderhoud | Bestanden opschonen | Start Database Cleanup. De negatieve boetebedragen worden dan veranderd in 0,00 Euro.

Per ongeluk teveel boete geïnd?        

Soms kan het voorkomen dat u bij een lener aangeeft dat de boete betaald is, terwijl de lener dan toch geen geld bij zich blijkt te hebben. U kunt de boete dan niet opnieuw toevoegen (dit kon in de Windowsversie wel). U kunt de lener wel kosten laten betalen.

Zie volgende paragraaf ‘Kosten afhandelen’ hoe u een nieuwe kostenpost kunt opvoeren bij een lener. Als ‘Kostenplaats’ kunt u bijvoorbeeld ‘Herstel geïnde boete’ invullen.