Kosten

Als u leners kosten in rekening wilt brengen voor bijvoorbeeld het versturen van een rappelbrief, voor het reserveren van titels of voor het gebruik van de printer / kopieermachine. Of verkoopt u ook klein materiaal zoals inbindmapjes, gummetjes of USB-sticks? Dan kunt u deze kosten nu ook in Aura bijhouden. Daarvoor moet u eerst een aantal kostenplaatsen aan maken (zie ‘Kostenplaatsen’).

U kunt de kosten vervolgens als volgt registreren:


  1. Kies Aura UitleenAdministratie | Bestandsbeheer | Kosten
  2. Klik op de knop Nieuw
  3. Vul de gevraagde gegevens in
  4. Klik op de knop Opslaan


Als een lener de kosten niet meteen betaald laat u het veld Betaaldatum leeg. Op het moment dat de lener de kosten wel kan voldoen, kunt u het record wijzigen en vult u de bij Betaaldatum de datum van vandaag in.


Let op: U kunt hier niet een deelbedrag invullen (zoals bij het betalen van de boete). Aura controleert bij wijziging van het veld bedrag helemaal niets! Kosten moeten dus altijd volledig worden betaald, of niet.


Als een lener nog openstaande kosten heeft (d.w.z. de betaaldatum is niet ingevuld) dan verschijnt bij het uitlenen en innemen een melding.


Ook bij uitleenbeheer kunt u registreren dat de kosten zijn betaald. Ook kunt u hier nieuwe kostenposten voor een bepaalde lener invullen. Zie ‘Kosten afhandelen’ voor meer informatie.