Kostenplaatsen

Met deze functie kunt u een kleine financiële administratie bijhouden van andere inkomsten dan boetebedragen. Zo worden hier bijvoorbeeld de extra kosten voor rappelleren automatisch in verwerkt (als u dat hebt ingesteld bij de Voorkeursinstellingen). Hebt u ook nog gewerkt met de Aura voor Windows dan is bij de overstap van Aura voor Windows naar Aura Online de openstaande boete van de leners naar de kostenplaats OW geboekt.

U kunt hier zelf meer kostenplaatsen definiëren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor printen/kopiëren of voor de verkoop van klein materiaal zoals inbindmapjes, gummen, USB-sticks etc.

Deze functie is uitdrukkelijk bedoeld voor dit soort kleine uitgaven van leners en zeker niet voor een complete financiële administratie of besteladministratie voor boeken!

U kunt zelf kostenplaatsen toevoegen:


  1. Kies Aura UitleenAdministratie | Bestandsbeheer | Kostenplaatsen
  2. Klik op de knop Nieuw
  3. Vul de Code en Omschrijving in
  4. Klik op de knop Opslaan


Zie de volgende paragraaf voor meer uitleg over het vastleggen van de kosten.