Uitleenbeheer

Met de functie Uitleenbeheer kunt u de administratie van uitgeleende en gereserveerde documenten registreren. 

Dit gebeurt via vijf hoofdfuncties:


Uitlenen 
Hier registreert u wie, welk boek, wanneer heeft geleend èn wanneer het boek uiterlijk weer moet zijn ingeleverd.


Innemen
Hier wordt bijgehouden welke boeken zijn ingeleverd in de bibliotheek.


Verlengen uitleenperiode
Met deze functie legt u vast dat leners een boek langer willen lenen. 


Reserveren
Met deze functie legt u vast wie, welk boek, wanneer heeft gereserveerd.


Afhandelen boete
Leners die de boeken te laat inleveren, moeten daar boete over betalen (als uw bibliotheek boete heft). 

Met deze functie houdt u per lener de hoogte van het boetebedrag bij en of deze boete al is betaald.

Al deze handelingen zijn ondergebracht in één scherm dat verdeeld is in zes tabbladen: Uitlenen, Innemen, Verlengen | Lener, Verlengen | Item, Verlengen | Set en Reserveren (zie figuur 10-1).


Tp

Wanneer u in de catalogus werkt en tussendoor iets in de uitleenadministratie wilt verwerken kunt u Aura Online hiervoor nog een keer openen op hetzelfde werkstation, mits u dit in een andere browser uitvoert!


T

Snel wisselen tussen de schermen met het Balievel 
Met de barcodes op het balievel kunt u snel schakelen tussen de verschillende schermen Uitlenen – Innemen – Verlengen -  Reserveren – Boete afhandelen - UitleenInfo. U hoeft dan niet steeds te wisselen tussen muis en barcodescanner.
U kunt het balievel downloaden onze site.  


T
Lener meenemen bij wisselen tussen uitlenen-innemen-verlengen-reserveren: L-Enter
Bij Uitlenen, Innemen, Reserveren en Verlengen per lener wordt de laatst gebruikte lener onthouden.

Gaat u bijvoorbeeld van het tabblad Innemen naar Uitlenen dan kunt u in het Uitleenscherm de laatste lener weer opvragen door in het veld Lenerspas L (hoofd/kleine letter maakt niet uit) in te vullen gevolgd door een <Enter>. De L staat voor Laatste Lener. Dit werkt per werkstation: u ziet dus de laatste lener van uw werkstation (en niet die van uw collega).