ISBN 97890... is al een keer gedownload


Bij het downloaden van titels uit het NBD|Biblion titelbestand wordt gecontroleerd of u de titel al eerder hebt gedownload. 

Dit gebeurt op basis van het ISBN-nummer. 

- Krijgt u de melding: "ISBN 97890... is al een keer gedownload" dan is er al een document met dit ISBN-nummer in de catalogus aanwezig en kunt u een exemplaar toevoegen via een tussenscherm of annuleren kiezen wanneer het om hetzelfde exemplaar gaat dat per ongeluk voor de tweede keer gescand wordt. 

Zie: Een nieuw exemplaar toevoegen

- Als u de titel (per ongeluk) hebt verwijderd en u wilt de titel nog een keer downloaden dan lukt dat niet vanwege de controle met de lijst van ingelezen ISBN-nummers. 

Om dit toch mogelijk te maken is er aan de functie Bestanden opschonen een extra controle toegevoegd: de lijst met ISBN’s van gedownloade titels wordt gecontroleerd of deze ISBN’s ook daadwerkelijk in de catalogus voorkomen. 

Na opschonen kunt u een titel dus wel voor de tweede  keer downloaden.


  1. Kies Aura Catalogus | Systeemonderhoud | Bestanden opschonen
  2. Klik op de knop Start Database Cleanup
    U kunt de titel nu nogmaals downloaden.


T p
Als u klaar bent met downloaden van een reeks titels kies dan daarna voor Systeemonderhoud | Bestanden opschonen | Opschonen.

Dit is nodig voor het bijwerken van het veld ‘Aantal keren gebruikt’ in de diverse keuzelijsten.