Blokreserveren

Met de functie Blokreserveren kunnen leners een item reserveren ‘in de toekomst’. Een lener wil bijvoorbeeld zeker weten dat een bepaald boek dat op dit moment niet is uitgeleend volgende week /maand beschikbaar voor hem is. U kunt dan via blokreserveren dit boek voor hem vastleggen:


 1. Kies Aura UitleenAdministratie | Uitleenbeheer | Blokreserveren
 2. Kies de Lener
 3. Kies via de keuzelijst het item dat u wilt reserveren 
  (u kunt hier niet de barcode van het boek inlezen!)
 4. Klik op de knop Kies periode en Exemplaar
 5. Selecteer in de beide kalenders de begin- en einddatum van de gewenste leenperiode
 6. Kies een exemplaar dat beschikbaar is 
 7. Klik op de knop Opslaan


De blokreservering is nu verwerkt.

Als u wilt zien hoe de reservering is opgeslagen klikt u op de knop Blokreserveringen onderin het scherm. Aura toont dan alle blokreserveringen van de lener die op dat moment is geselecteerd.


Wilt u alle blokreserveringen zien?

 1. Verwijder dan de geselecteerde lener (druk op Escape) 
 2. Klik op de knop Blokreserveringen
  Of 
 3. Kies Aura UitleenAdministratie | Raadplegen | Blokreserveringen.


Als er een blokreservering geldt voor een bepaald boek dan kan dit boek niet worden geleend door een andere lener over die periode. 

U krijgt dan de melding dat het boek niet mag worden uitgeleend vanwege een blokreservering.


Tp

Wanneer uitlening geblokkeerd wordt (rood kruis met blokreservering en barcode) kan het item toch uitgeleend worden met retourdatum dag voor begin blokreservering door bij “gebruik deze retourdatum” een dag eerder te kiezen en item opnieuw te scannen/selecteren.


Tp

Is blokreservering niet zichtbaar controleer dan de voorkeursinstelling: zie Tabblad Uitleeninstellingen