Reservering via Mijn Auraspace of via Aura Library app

Als een lener een boek reserveert via Mijn AuraSpace of via de Aura Library app en een of meer exemplaren van dat boek zijn nog beschikbaar, dan ontvangt de mediathecaris een mailtje zodat het boek apart gelegd kan worden voor deze lener:


De lener die dit boek gereserveerd heeft is van Vestiging Zevenaar (zie hierboven). De mediathecaris van vestiging Zevenaar ontvangt dan bovenstaand mailtje, mits het e-mailadres van de mediathecaris is ingevuld bij de Vestiging Zevenaar in de keuzelijst van Vestigingen.

Kies Aura Catalogus | Bestandsbeheer | Keuzelijsten | Vestigingen om dit te controleren/instellen.

Als hier geen e-mailadres is ingevuld (of als bij de lener het veld Vestiging niet is ingevuld), dan wordt het mailtje gestuurd naar het e-mailadres dat is ingesteld bij Systeemonderhoud | Voorkeursinstellingen | Tabblad Algemeen.

De lener ontvangt ook een bevestiging van zijn reservering per mail en in de Aura Library app.


T
Vergeet niet om het juiste exemplaar apart te leggen voor de lener: 
1. Haal het gereserveerde boek uit de kast

2. Kies Aura UitleenAdministratie | Uitleenbeheer | Reserveren 

2. Klik rechtsonder op de knop Reserveren

3. Selecteer de juiste lener en de juiste titel

4. Klik op de knop Wijzig

5. Verander de Status van Gereserveerd (R) naar Apart gelegd (A)  
6. Kies het juiste exemplaar 
7. Klik op de knop Opslaan


Op het moment dat het gereserveerde exemplaar, met status A, aan de lener uitgeleend wordt zal de reservering automatisch uit het lenersbestand verwijderd worden.

T
Vindt u dit te veel werk en wilt u niet dat leners boeken kunnen reserveren die niet zijn uitgeleend?
1. Kies Systeemonderhoud | Voorkeursinstellingen | Tabblad Aura Online Zoeken

2. Vink Alleen items reserveren die zijn uitgeleend aan