Wijzigingen door de hele catalogus

Veranderingen die in de keuzelijsten worden aangebracht worden automatisch doorgevoerd bij alle betrokken documenten. Zo kunt u in één handeling tientallen documenten tegelijk wijzigen.


In elke keuzelijst vindt u een kolom ‘Gebruikt’. Dit getal geeft het aantal titels (of exemplaren) weer waarin de term voorkomt.

Raadpleeg ook ‘Keuzelijsten’ voor meer informatie over opzoeken en selecteren in keuzelijsten.

Zie ook ‘Zoek en vervang’ voor het doorvoeren van wijzigingen in meerdere titels tegelijk.