Uitleningen Top X

Het is natuurlijk leuk om niet alleen cijfers en grafieken te laten zien, maar ook heel concreet: wat wordt er nu eigenlijk het meest geleend. Of wie leent er het meest? De onderstaande overzichten geef hier meer inzicht in:

 • Uitleningen top X
 • Reserveringen top X
 • Klassen top X
 • Leners top X


Als voorbeeld nemen we de Uitleningen Top X:

 1. Kies Aura Uitleenadministratie | Statistiek | Uitleningen Top X
 2. Vul de gewenste periode in
 3. Geef aan hoeveel titels u wilt afdrukken (Top xxxxx)
 4. Geef aan voor welke categorie u de Top X wilt afdrukken
 5. Geef aan voor welke vestiging (op basis van de titels) u de Top 100 wilt afdrukken
 6. Klik op de knop Maak lijst
  Aura toont nu een lijst van de meest geleende titels
  In de kolom Aantal ziet u hoe vaak de betreffende titel is uitgeleend in de opgegeven periode.
 7. U kunt de lijst exporteren naar PDF, Excel en Word door op de corresponderende knoppen te klikken.
 8. Gebruik eventueel de knop Kolomkiezer om de tabel naar uw eigen ontwerp op te maken. 
  Zie ‘Keuzelijsten’ voor meer informatie over het opmaken van de keuzelijsten.


Figuur 9-2: Invulscherm voor het opvragen van de Uitleningen Top X.


Het opvragen en afdrukken van de Reserveringen top X, Klassen top X en Leners top X gaat op vergelijkbare wijze.