Statistiek

De functie Statistiek geeft u meer inzicht in het gebruik van uw mediatheek.

Aura berekent voor u hoeveel titels in een bepaalde periode zijn uitgeleend, uitgesplitst per Categorie, per maand, per vestiging of per dag van de week. Het resultaat wordt gepresenteerd in een overzichtelijke tabel of een kleurrijk 3D-staaf- of taartdiagram.

Daarnaast kunt u een Top X van de meest uitgeleende of de meest gereserveerde boeken opvragen. Of juist een overzicht van de niet-uitgeleende boeken.