Statistische overzichten

U kunt de volgende statische overzichten opvragen:

 • Aantal uitleningen per dag
 • Aantal uitleningen per maand
 • Aantal uitleningen per categorie

Als voorbeeld nemen we het aantal uitleningen per maand:

 1. Kies Aura Uitleenadministratie | Statistiek | Uitleenacties per maand
 2. Vul de gewenste periode in 
 3. Geef aan of u het aantal uitleningen en/of het aantal verlengingen wilt opvragen 
 4. Geef aan voor welke Vestiging* u de statistiek wilt opvragen.
  De statistiek wordt berekend a.d.h.v. de vestiging van het uitgeleende exemplaar en niet a.d.h.v. de vestiging van de lener.
 5. Vink aan of u wel/niet een cirkeldiagram wenst
  Als u circeldiagram niet aanvinkt, krijgt u een staafdiagram
 6. Klik op de knop Maak grafiek
  Aura berekent het aantal uitgeleende/verlengde titels per maand
  (zie figuur 9-1)
 7. Klik op de knop Open tabel
  Aura toont nu de aantallen in een tabel waarin de totalen per maand worden getoond.
 8. Klik op de knop Exporteer naar Excel om het bestand op te slaan en/of af te drukken


Figuur 9-1: Scherm voor het berekenen van het aantal uitleningen en verlengingen per maand.


 1. Grafiek afdrukken
  Klik met de rechter muisknop in de grafiek 
 2. Kies optie Afbeelding opslaan als … 
 3. U kunt de afbeelding nu bijvoorbeeld opnemen in uw jaarverslag.


*Vestiging
Als u in het veld Vestiging 20 (of meer) verschillende vestigingen heeft ingevuld, kunt bij Vestiging alleen de optie Alle Vestigingen selecteren.


Het opvragen en afdrukken van de Uitleenacties per dag van de week en de Uitleenacties per Categorie gaat op vergelijkbare wijze.

Uitleenacties per Categorie

Zie vorige paragraaf hoe u de Statistiek per Categorie opvraagt (het principe is hetzelfde).


Bij het opvragen van de uitleningen per Categorie ziet u in de grafiek en tabel ook een Categorie=????.

De categorie ???? staat voor alle uitgeleende titels die reeds uit de catalogus zijn verwijderd. De Statistiek wordt berekend op basis van het Historisch bestand. In het historisch bestand worden echter alleen documentnummer en exemplaarnummer opgeslagen. De bijbehorende titel en categorie worden opgezocht in de catalogus. Bij verwijderde documenten kan de categorie niet meer worden opgezocht. Deze uitleningen worden geteld onder de categorie ????.


Juist omdat bij Statistiek per Categorie de categorie van elke uitlening in de catalogus moet worden opgezocht duurt de berekening van deze statistiek soms wel enkele minuten.