Uitlenen of innemen met ‘bijlagen’

Soms worden materialen uitgeleend waar een losse bijlage bij hoort. Bijvoorbeeld een boek waar een Cd-rom bij hoort. Tijdens uitlenen en innemen is het dan fijn om een goede controle te hebben of de losse bijlage wel of niet mee wordt uitgeleend danwel ingenomen. 

In de Aura Catalogus kunt u aangeven of bij een bepaald document een losse bijlage hoort (zie ‘Vrije tekst’). 

Bij uitlenen en innemen van een document met een losse bijlage verschijnt dan een aparte melding die u hierop attent maakt (zie onderstaande figuur).

Figuur 10-8: Voorbeeld van innemen van een titel met een bijlage.