Uitleeninfo

In alle vier de schermen van de functie Uitleenbeheer kunt u steeds opvragen welke boeken een lener nog thuis heeft. 

In het Uitleen-, Verleng- en Reserveerscherm is dit de lener die op dat moment is geselecteerd. 


Figuur 10-7: Voorbeeld van het scherm Uitleen Informatie.


U kunt de uitleen informatie als volgt opvragen: 

 1. Klik op de knop Uitleeninformatie
  U ziet het scherm Uitleeninformatie zoals afgebeeld in figuur 10-7.
 2. Op het tabblad Uitleningen ziet u welke boeken de lener op dit moment thuis heeft. In de kolom ‘Retourdatum’ is datum van de boeken die ‘te laat’ zijn in rood weergegeven en in de kolom ‘Rappel’ ziet u of de lener daar al een herinneringsbrief voor heeft gekregen.
 3. Op het tabblad Historie ziet u welke boeken de lener eerder heeft geleend en weer ingeleverd (of verlengd).
  I = Ingeleverd 
  V= Verlengd (aan de balie in de mediatheek)
  A = Verlengd via Mijn AuraSpace
  P = Verlengd via de Aura Library App
 4. Merk ook op dat de actuele boete (= de boete die moet worden betaald over de nog niet ingeleverde titels) en de openstaande boete (= de boete die nog niet is betaald over reeds ingeleverde of te laat verlengde titels) worden vermeld.
 5. De historie van de boetebetalingen kunt u opvragen door op de knop in de kolom Betaling te klikken.

  In de kolom Betaalcode kunnen de volgende codes voorkomen:
  C=Bedrag is betaald (contant)        
  X=Bedrag is kwijtgescholden

      N=Bedrag is niet contant betaald, bijvoorbeeld gepind.

 1. Klik op de knop OK om het scherm te sluiten.
 2. U kunt een Uitleenbriefje printen en hiervoor verschillende rapportontwerpen maken en kiezen zie Uitleenbriefje ontwerpen

Retourdatum of uitleendatum wijzigen        

Zie ‘Toelichting bij het uitleenscherm’ voor uitleg over het handmatig aanpassen van de uitleen en/of retourdatum, of voor het toevoegen van een opmerking bij een bepaalde uitlening.