Aura controleert alles 

Tijdens het uitlenen, innemen, verlengen en reserveren controleert Aura allerlei zaken voor u:

Tijdens uitlenen

 • Mag de lener nog boeken lenen, of heeft de lener zijn/haar ‘maximum’ bereikt
 • Mag de lener nog boeken lenen uit een bepaalde Categorie of heeft hij/zij het maximum toegestane aantal voor deze Categorie bereikt
 • Mag de lener van een bepaald Materiaal nog iets lenen of heeft hij/zij het maximum toegestane aantal voor deze Materiaalsoort bereikt
 • Mag dit boek worden uitgeleend (oftewel is Niet uitleenbaar aangevinkt bij Exemplaarbeheer)
 • Is dit boek gereserveerd
 • Moet de lener nog openstaande boete betalen
 • Heeft de lener nog boeken thuis die ‘te laat’ zijn
 • Staat de lener op de ‘attentielijst’
 • Moet de lener nog kosten betalen
 • Zijn er losse bijlagen bij dit boek die mee moeten worden uitgeleend
 • Wanneer moet het boek worden ingeleverd (rekening houdend met vakantieperiodes, de uitleentermijn van het soort materiaal, de uitleentermijn van de categorie en de uitleentermijn van de lenerscategorie)

Tijdens innemen

 • Is het ingenomen boek te laat
 • Zo ja, hoeveel boete moet er worden betaald (rekening houdend met vakanties en de hoogte van de boete per materiaalsoort / categorie / lenerscategorie en de maximale/minimale boete-instelling)
 • Is het ingenomen boek gereserveerd
 • Zo ja, door wie en (als er meerdere reserveringen zijn) voor wie wordt het boek ‘apart gelegd’
 • Moet de lener nog openstaande boete betalen
 • Heeft de lener nog boeken thuis die ‘te laat’ zijn
 • Moet de lener nog kosten betalen
 • Zijn er losse bijlagen bij dit boek die ingeleverd moeten worden
 • Staat de lener op de ‘attentielijst’

Tijdens verlengen

 • Mag het boek worden verlengd 
 • Is het boek gereserveerd 
 • Mag het boek nòg een keer worden verlengd
 • Is het verlengde boek te laat
 • Zo ja, hoeveel boete moet er worden betaald (rekening houdend met vakanties en de hoogte van de boete per materiaalsoort / categorie/ lenerscategorie en de maximale/minimale boete-instelling)
 • Moet de lener nog openstaande boete betalen
 • Heeft de lener nog boeken thuis die ‘te laat’ zijn
 • Moet de lener nog kosten betalen
 • Staat de lener op de ‘attentielijst’
 • Hoeveel dagen mag het boek worden verlengd (rekening houdend met vakantieperiodes, de verlengtermijn van het soort materiaal, de verlengtermijn van de categorie en de uitleentermijn van de lenerscategorie)

Tijdens reserveren

 • Moet de lener nog openstaande boete betalen
 • Heeft de lener nog boeken thuis die ‘te laat’ zijn
 • Moet de lener nog kosten betalen
 • Staat de lener op de ‘attentielijst’

Kortom u hoeft zelf nog nauwelijks iets te onthouden aangaande de uitleenadministratie. De resultaten van deze controles meldt Aura op het scherm (indien nodig). Aura doet dus het werk voor u!

Aura geeft alleen melding van de controles en vraagt u vervolgens wat u wilt (bijvoorbeeld wel/niet uitlenen aan een lener op de ‘attentielijst’); de beslissing is aan u!

Al deze controles worden uitgevoerd op basis van door u ingevoerde criteria (zie ‘Uitleencriteria’).