Termen uit de keuzelijst verwijderen

Het is natuurlijk ook mogelijk om termen uit de keuzelijsten te verwijderen. Het is echter alleen mogelijk om termen te verwijderen die 0x gebruikt zijn, en dus niet meer zijn gekoppeld aan een titelbeschrijving. Wanneer het aantal keren gebruikt niet lijkt te kloppen kiest u eerst ‘Bestanden opschonen’ daarmee worden de aantallen herberekend. Zie verder onder aan deze paragraaf ‘Bestanden opschonen’ 


  1. Kies Aura Catalogus | Bestandsbeheer | Keuzelijsten
  2. Klik in de linker kolom op de knop Niveau
  3. Selecteer het niveau dat u wilt verwijderen
    (Raadpleeg ‘Keuzelijsten’ voor zoeken en selecteren in keuzelijsten)
    U ziet een dialoogvenster zoals afgebeeld in figuur 5-1.
  4. Klik op de knop Verwijder 
  5. Klik op de knop Ja


Het verwijderen van termen in andere keuzelijsten gaat op vergelijkbare wijze en wordt daarom niet nader toegelicht. Het verwijderen van trefwoorden wordt wel in een aparte paragraaf nader uitgelegd. Zie ‘Trefwoorden verwijderen’.


Zie ook ‘Bestanden opschonen’ voor een ‘technische toelichting’ op het verwijderen van gegevens.