Bestanden opschonen

Als u een titel uit de catalogus verwijdert of u verwijdert een trefwoord of lener uit het bestand, dan wordt het record in eerste instantie niet echt verwijderd. 

Dat zou namelijk teveel tijd in beslag nemen. Tijdens het verwijderen worden wel alle gegevens gewist maar de lege records zijn wel nog steeds aanwezig. 

Om de records echt te verwijderen moet het bestand worden opgeschoond:


  1. Kies Systeemonderhoud | Bestanden opschonen
  2. Klik op de knop Start Database Cleanup


Tijdens het opschonen worden tevens alle records opnieuw geteld, zodat eventuele incorrecte of negatieve aantallen in de kolom ‘Gebruikt’ van de keuzelijsten worden verbeterd.

In het lenersbestand wordt gecontroleerd of er leners zijn met een negatieve boete (bijvoorbeeld – 2,50 euro). Deze boete wordt dan op 0,00 euro gesteld.


T p

Het opschonen van bestanden is vaak een oplossing voor problemen of foutmeldingen.


Bij het opschonen wordt ook de lijst met gedownloade ISBN-nummers voor het downloaden van de titelbeschrijvingen van Aura NBD/Biblion vergeleken met de verwijderde items. 

Pas na het opschonen is het dus weer mogelijk een titelbeschrijving te downloaden van een boek dat uit de catalogus verwijderd was.