Overzicht

De statistische overzichten worden berekend aan de hand van de gegevens in het historisch uitleenbestand.

U bepaalt steeds zelf over welk tijdvak u een statistische overzicht opvraagt (door het invullen van een begin- en einddatum).