Rappeloverzichten ontwerpen

Aura biedt de mogelijkheid om een overzicht van alle te rappelleren materiaal af te drukken of te exporteren naar bestand.

De rapportontwerpen voor deze overzichten kunt u zelf opstellen. U kunt naam- en adresgegevens van de leners erop plaatsen; de auteur, titel en sisocode van de ‘te late’ documenten; de uitleen- en retourdatum en nog veel meer. De rappeloverzichten maakt u met de functie Aura UitleenAdministratie | Rapport Ontwerpen | Rappeloverzicht.

T p

Zie Aura Standaard Rapportontwerp gebruiken’ als er nog geen standaardontwerp is.


T

Zie de eerste zes paragrafen van ‘Rapport ontwerpen Aura Catalogus’ voor een uitgebreide toelichting op de functies van de functie Aura Rapport Ontwerpen.


Zie ‘Maximale boete’ voor het aanpassen van de formule voor het berekenen van de hoogte van het actuele boetebedrag. Standaard wordt rekening gehouden met € 5,00 maximale boete per item.

Wilt u de maximale boete anders dan € 5,- aanpassen dan dient u dit aan te passen in de voorkeursinstellingen en ook in het ontwerp van het rappeloverzicht:

  1. Kies Aura UitleenAdministratie | Rapport ontwerpen Rappeloverzicht
  2. Kies het rapportontwerp dat u wilt aanpassen
  3. Klik op de knop Wijzig ontwerp
  4. Dubbelklik in het ontwerp op het veld waar de boete wordt vermeld
  5. Er verschijnt een pop-up Expressie met de formule:
    { Minimum( ItemsOverdue.DaysOverdue * ItemsOverdue.FeePerDay, 5.00 ) }
  6. Verander  in de formule 5.00 in bijvoorbeeld 7.50 als u de maximale boete per item op € 7,50 heeft ingesteld bij de Systeemonderhoud | Voorkeursinstellingen | Tabblad Boete afhandelen. Let op dat u een punt invult in het bedrag i.p.v. een komma en bevestig de wijziging met de knop OK en sla het rapportontwerp op.


Related Topics

Rapport ontwerpen Aura UitleenAdministratie