Lenerspasjes of scanlijsten ontwerpen

Aura biedt de mogelijkheid om uw eigen lenerspasjes te maken voor de bibliotheek. De lay-out van de pasjes bepaalt u helemaal zelf. U kunt naam- en adresgegevens van de leners erop plaatsen, een barcode, foto en zelfs het logo van uw school of instelling. 

Stap 1: Lenerspassen bestand vullen

Het is handig om al tijdens het ontwerpen de gegevens te zien die zullen worden afgedrukt. Om dit te bereiken moet het lenerspassen bestand worden gevuld met gegevens. 

 1. Kies Aura UitleenAdministratie | Bestandsbeheer | Lenerspassen klaarzetten 
 2. Selecteer een klas waarvoor u de lenerspassen klaarzet 
  (zie Lenerspassen klaarzetten en afdrukken’ voor meer informatie).

Stap 2: een rapport ontwerp maken

 1. Kies Aura UitleenAdministratie | Rapport ontwerpen | Lenerspasjes.
 2. Open het Standaard Rapportontwerp voor de lenerspasjes.
  Zie ‘Aura Standaard Rapportontwerp gebruiken’ als er geen standaardontwerp is.

U ziet nu  het standaardontwerp voor het afdrukken van lenerspasjes. 

Het is het ontwerp voor een Avery L7160-etiket. Het bestaat uit het ‘vaste’ tekstveld Mediatheek <Naam van uw organisatie>, en de ‘variabele’ componenten foto van de lener, lenerspas (de barcode), naam van de lener, en de vestiging van de lener.

Stap 3: het ontwerp wijzigen en opslaan

Zie ‘Barcode-etiketten ontwerpen’ voor informatie over hoe u 

     1. de naam van de organisatie kunt wijzigen
     2. het logo van uw organisatie op het pasje kunt plaatsen
     3. een extra veld kunt toevoegen
     4. het rapportontwerp kunt opslaan.

Zie ‘Afbeeldingen opnemen in het rapport’ voor de extra handelingen die nodig zijn om de pasfoto van de lener zichtbaar te krijgen in uw rapport.   

Stap 4: Lenerspassen of scanlijsten afdrukken

Kijk ook via het tabblad Voorbeeld hoe de pasjes uiteindelijk op papier zullen komen. Druk een pagina af op uw printer door op het printertje in de linkerbovenhoek van het voorbeeldscherm te klikken.

Zie ‘Lenerspassen klaarzetten en afdrukken’ hoe u pasjes kunt klaarzetten en afdrukken.T p

Controleer na het maken van een nieuw ontwerp altijd of uw scanner de barcode goed en snel kan lezen voordat u grote hoeveelheden etiketten gaat afdrukken. Ook nadat de pasjes gesealed zijn!T p

In bibliotheken van basisscholen worden ook vaak scanlijsten per klas/groep gebruikt, die in een map bij de balie bewaard worden. 

Is hiervoor nog geen rapportontwerp beschikbaar, mail dan een verzoek om een rapportontwerp "Scanlijst per klas" toe te voegen naar: helpdesk@aura.nl