Overzichten

Onder Overzichten kunt u verschillende lijsten opvragen:


Lijstweergave

Lijstweergave uitgebreid

Planbordweergave

Aanwezigheid 1

Aanwezigheid 2


Bij Lijstweergave en Aanwezigheid kunt u de kolommen zelf verschuiven,naar een andere plaats slepen, sorteren door op een kolomhoofdje te klikken, groeperen door een kolomhoofdje naar boven te slepen of een filter aan te brengen.

Voor uitgebreide informatie hierover zie: Keuzelijsten
T p 

Voor het maken van een overzicht voor aanwezigheidsregistratie

Onder Overzichten (vanaf planbord) kunt u onder aanwezigheid de naam en/of lenerscode invullen, dan krijgt u een overzicht van alle keren dat een lener geregistreerd is via Aanwezigheid.
Sleep eerst de klas en vervolgens de lenerscode of naam naar boven; dan krijgt u een overzicht per klas (met totaal aantal minuten) en per lenerscode/naam (met totaal aantal minuten) en wanneer u bij een plusje de lijst open klapt ziet u het exacte overzicht uitgesplitst.
Wanneer u na het groeperen op exporteren klikt krijgt u het overzichten in een document met de uitgesplitste informatie. Met het overzicht aanwezigheid 2 krijgt u de mogelijkheid om een periode te kiezen, waarover u de aanwezigheid op wilt vragen.