Leners

Wanneer u Aura Planning als plug-in van Aura Online gebruikt wordt automatisch het lenersbestand van Aura Online gebruikt. In Aura Planning wordt een eventuele openstaande boete getoond, wanneer een lener op de attentielijst staat en de opmerking en notitie worden op het scherm weergegeven.Gebruikt u Aura Planning los van Aura Online Beheer, dan kunt u een lenersconversie uitvoeren. 

Voor uitgebreide informatie hierover zie: Lenersbeheer