Aanwezigheidsregistratie

Wilt u alleen weten of en hoe lang een leerling aanwezig geweest is, zonder dat daar een bepaald item aangekoppeld hoeft te zijn, dan kunt u Aanwezigheidsregistratie gebruiken. 


  1. Kies Planbord | Aanwezigheidsregistratie
  2. Scan vervolgens de lenerspas


Scant u de pas van een lener in het daarvoor bestemde veld, dan wordt dit als de aankomsttijd geboekt. Wordt de pas nog een keer gescand in hetzelfde veld, dan wordt dit automatisch als de vertrektijd geregistreerd. U hoeft daarvoor zelf niets te selecteren.

In het overzicht Aanwezigheid wordt het aantal minuten van aanwezigheid weergegeven. Brengt u een filter aan, bijvoorbeeld door één bepaalde lenerscode te selecteren en vervolgens een begin- en einddatum aan te geven in het filter, dan wordt het aantal minuten over de data van het opgegeven filter berekend.