Lenerspasjes klaarzetten en afdrukken

Aura biedt de mogelijkheid om uw eigen lenerspasjes te maken voor de bibliotheek. De lay-out van de pasjes bepaalt u helemaal zelf. U kunt naam- en adresgegevens van de leners erop plaatsen, een barcode, foto en zelfs het logo van uw school of instelling. De pasjes ontwerpt u met de functie Rapport Ontwerpen

Voordat u kunt afdrukken moet u eerst aangeven voor welke leners u pasjes wilt afdrukken. Ook als u een rapportontwerp gaat maken, is het handig dat een aantal leners zijn geselecteerd, zodat u bij het voorbeeld van het ontwerp ook daadwerkelijk gegevens in beeld ziet.

U kunt op verschillende manieren pasjes klaarzetten:

 1. Per lener, vanuit Lenersbeheer:
 1. Kies Aura UitleenAdministratie | Bestandsbeheer | Lenersbeheer | Wijzig
 2. Selecteer een lener en druk op de knop Selecteer
 3. Klik op de knop Lenerspas klaarzetten
  Aura meldt dat de lener is toegevoegd
 1. Per klas
 1. Kies Aura UitleenAdministratie | Bestandsbeheer | Lenerspasjes klaarzetten
 2. Selecteer bij Klaarzetten Klas de gewenste klas en klik op de knop OK
  De leners worden meteen toegevoegd

Lenerspasjes afdrukken

Nadat u de lenerspassen hebt klaargezet kunt u ze afdrukken:

 1. Kies Aura UitleenAdministratie | Bestandsbeheer | Lenerspasjes klaarzetten
 2. Klik op de knop Rapport afdrukken
 3. Selecteer het rapportontwerp dat u wilt gebruiken voor deze pasjes
 4. Geef eventueel aan hoeveel etiketten u wilt overslaan bij het afdrukken (handig als u al etiketten van het etiketvel hebt gebruikt, maar bedenk dat er altijd een risico is dat de etiketten losraken binnenin de printer als u afdrukt op aangebroken etiketvellen!)
 5. Klik op de knop Afdrukken
  Aura opent een pdf 
 6. Kies Bestand | Afdrukken
 7. Klik op de knop OK


T p

Zie ook ‘Tips bij het printen van barcode- en rugetiketten’ voor tips over het afdrukken van barcodes.


T p

Controleer na het maken van een nieuw ontwerp altijd of uw scanner de barcode goed en snel kan lezen voordat u grote hoeveelheden etiketten gaat afdrukken. Ook nadat de pasjes gesealed zijn!


Let op!

In juni 2020 zijn de lenerscodes in ParnasSys gewijzigd.

Dit heeft als consequentie dat oude pasjes niet meer werken. 

Eenmalig moeten alle pasjes vervangen worden door nieuwe lenerspasjes of scanlijsten.


T p
Zijn de pasjes goed afgedrukt? Verwijder dan de klaargezette pasjes. 
Zo voorkomt u dat u de volgende keer niet meer weet welke pasjes wel/niet zijn afgedrukt.

1. Kies Aura UitleenAdministratie | Bestandsbeheer | Lenerspasjes klaarzetten

2. Klik op de knop Leegmaken

Aura vraagt of alle klaargezette pasjes van de geselecteerde vestiging moeten worden verwijderd. Zo ja, klik op Verwijderen, Zo nee, klik op Annuleren en selecteer een leerling uit de juiste vestiging.


T p

In bibliotheken van basisscholen worden ook vaak scanlijsten per klas/groep gebruikt, die in een map bij de balie bewaard worden. 

Is hiervoor nog geen rapportontwerp beschikbaar, mail dan een verzoek om een rapportontwerp "Scanlijst per klas" toe te voegen naar: helpdesk@aura.nl