Toegang Mijn Planning

Onder Beheer vindt u ook de optie waarmee u per itemgroep voor de gewenste klassen toegang kunt verlenen tot Mijn Planning, zodat men zelf kan reserveren.


  1. Kies Beheer – Toegang Mijn Planning
  2. Kies Nieuw
  3. Selecteer de klassen (van leners en/of docenten)
  4. Vink Raadplegen en/of Reserveren aan
  5. Kies Opslaan


U kunt kiezen of u de geselecteerde klassen de mogelijkheid te geven voor alleen Raadplegen, zodat men kan zien welke items nog vrij zijn, of ook de mogelijkheid bieden om vanuit Mijn Planning reserveringen direct te boeken, bijvoorbeeld voor docenten.


Wanneer u op deze manier Toegang tot Mijn Planning wilt verlenen moet bij Voorkeursinstellingen ook de optie "Aura Planning activeren in Mijn AuraSpace”  geactiveerd zijn.